บริการของเรา

Shape
บริการนำเข้าสินค้าจากจีน
*อัพเดทข้อมูลล่าสุด 01/02/2021 เวลา 13:45 น.
Shape
บริการสั่งซื้อจากจีนและนำเข้า
(พรีออเดอร์)
*อัพเดทข้อมูลล่าสุด 01/02/2021 เวลา 13:45 น.
Shape
บริการประสานโรงงานสินค้า
*อัพเดทข้อมูลล่าสุด 01/02/2021 เวลา 13:45 น.
Shape
บริการด้านการเงิน
*อัพเดทข้อมูลล่าสุด 01/02/2021 เวลา 13:45 น.

อัตราแลกเปลี่ยน

สั่งซื้อสินค้า

4.95

*อัพเดทข้อมูลล่าสุด 01/02/2021 เวลา 13:45 น.

เติมเงิน / โอนเงิน

4.95

*อัพเดทข้อมูลล่าสุด 01/02/2021 เวลา 13:45 น.

ฝากจ่าย

4.95

*อัพเดทข้อมูลล่าสุด 01/02/2021 เวลา 13:45 น.

อัตรา ค่าบริการ

นำเข้าสินค้า (importer)
ประเภทสินค้า ทางรถ (4-7 วัน) ทางเรือ (14-20 วัน)
ราคา คิดตามกิโล คิดตามขนาด คิดตามกิโล คิดตามขนาด
ธรรมดา 40.0 7300.0 35.0 5300.0
มอก./อย. 60.0 8900.0 55.0 7900.0
พิเศษ 120.0 14000.0 0.0 0.0
ควบคุม 180.0 18000.0 0.0 0.0
ฝากบริษัทสั่งซื้อให้ (PRE-Order)
ประเภทสินค้า ทางรถ (4-7 วัน) ทางเรือ (14-20 วัน)
ราคา คิดตามกิโล คิดตามขนาด คิดตามกิโล คิดตามขนาด
ธรรมดา 40.0 7300.0 35.0 5300.0
มอก./อย. 60.0 8900.0 55.0 7900.0
พิเศษ 120.0 14000.0 0.0 0.0
ควบคุม 180.0 18000.0 0.0 0.0
วิธีคิดค่าตีลัง
ค่าตีไม้เริ่มต้นที่ 50 หยวน ต่อลัง
0.01 - 0.10 คิว 50.0 หยวน
0.11 - 0.2 คิว 70.0 หยวน
0.21 - 0.3 คิว 90.0 หยวน
*ทุกๆ + 0.1 คิว จะเพิ่มค่าตีลังไม้ 20 หยวน

คำนวนค่าขนส่งเบื้องต้น

Shape

Shape

คำนวนราคา
ราคาที่ต้องชำระ

0.00 ฿

ขั้นตอนการสั่งซื้อ

ขั้นตอนการนำเข้าสินค้า